Pojištění domácnosti

Naše webové stránky obsahují odkazy na partnerské weby. Pokud se prokliknete z našich stránek na stránky partnera a tam si zakoupíte jeho služby, obdržíme za zprostředkování provizi (Zjistit více informací). Tato forma spolupráce nijak neovlivňuje objektivnost našich recenzí. Každým nákupem přes proklik z našich stránek podpoříte naši redakci, abychom i do budoucna mohli tvořit kvalitní a užitečný obsah. Ďekujeme.

Důležité upozornění Všechny naše články píšou skuteční lidé. Nejsou to umělé texty od stroje.9 otázek a odpovědí o pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti velmi oceníte v případě, že vás vykradli vás, že se vám rozbila pračka a vytopila váš byt nebo tehdy, když váš dům postihne přírodní katastrofa. V dnešním článku vám poradíme, jak si sjednat to nejvýhodnější pojištění domácnosti a na co si dát pozor, aby vám nezůstaly oči pro pláč.

Pojištění domácnosti

1) Pojištění domácnosti vs pojištění nemovitosti

Typů pojištění je mnoho a právě pojištění domácnosti a nemovitosti se často pletou a zaměňují. Pod pojem nemovitost spadají budova nebo bytová jednotka, jejich pevné stavební části jako střecha, příčky, zdi, obklady, podlahy, dlažby, okna, dveře či podlaha a dále také vybavení koupelny nebo kuchyně (toaleta, umyvadlo, vana, kuchyňská linka, vestavěné skříně). Domácnost zahrnuje jak vnitřní vybavení domu, tedy nábytek, spotřebiče nebo elektroniku, tak osobní věci jako oblečení, cennosti, hotovost, umělecká díla a různé pomůcky a vybavení. Co konkrétně si necháte pojistit, je na vás. Pozor si však dejte na to, že některé věci můžete pojistit jak v rámci pojištění nemovitosti, tak domácnosti, ale bude se lišit částka, kterou vám pojišťovna vyplatí. Například za kuchyňskou linku vám bude v případě pojištění domácnosti plnění při pojistné události kráceno, ale u pojištění nemovitosti vám bude vyplacena celá částka. Tyto informace vám musí sdělit pracovník pojišťovny nebo poradce.

2) Co pojištění domácnosti chrání

Pojištění se může vztahovat i na věci, které máte na sobě či u sebe, když jste mimo domácnost, na domácí mazlíčky nebo věci uložené ve sklepě či na balkóně. U těchto prostorů se většinou bere ohled na to, zda jsou přístupné pouze členům domácnosti či i cizím lidem (kočárkárny), případně na to, jak snadno se do nich může dostat cizí člověk (balkón bytu v přízemí). Pojistit lze vlastněnou i pronajímanou domácnost. Pojištění domácnosti vás chrání v případě vloupání, vandalismu, krádeže či před škodami způsobenými vodou (porouchaná pračka, prasklé potrubí apod.). Pojištěné věci ve vaší domácnosti jsou také chráněny při živelných pohromách (povodeň, blesk, požár, vichřice, pád stromu a další). Jaké věci konkrétně jsou v pojištění domácnosti zahrnuty a před jakými událostmi, si ověřte u své pojišťovny. Jednotlivá pojištění se v tomto ohledu mohou výrazně lišit. Vždy by ale mělo být možné sjednat doplňkové pojištění na další věci i události.


TIP: Zajímejte se o výluky v pojistných podmínkách, tedy případy, kdy pojišťovna pojistné neuhradí, a také o podmínky výplaty pojistného. Ty se vztahují na to, jak musí být pojištěné věci zabezpečeny, aby v případě jejich odcizení či poškození pojišťovna vyplatila pojistné. Např. často vám nebude vyplacena pojistka v případě poškození úderem blesku, pokud váš domov nemá hromosvod.


3) Cena pojištění domácnosti

Cena pojištění domácnosti se liší nejen podle pojišťovny, u které je sjednáváte, ale také podle několika dalších faktorů. Především záleží na vámi zvoleném rozsahu, tedy co všechno a proti čemu všemu chcete pojistit, a pojistné částce. Tou se myslí maximální limit plnění pojišťovny, tedy to, kolik vám v případě škody pojišťovna zaplatí. Maximální výše pojistné čásky je určena buď ve smlouvě, nebo je dána právním předpisem, takže vám pojišťovna ani nemůže vyplatit více. Limity nastavené pojišťovnou najdete vždy v jejích podmínkách. Dále závisí cena pojištění domácnosti také na hodnotě vaší domácnosti a jejího vybavení, což se vypočítává i podle velikosti domácnosti, lokality, ve které se nachází, či četnosti obydlení (zda v ní bydlíte trvale, nebo přechodně). Důležitými faktory jsou také způsoby, jakým je vaše domácnost zajištěna např. proti vniknutí, či v jaké povodňovém pásmu se domácnost nachází, ale i to, zda už byla vaše oblast zasažena povodněmi, případně jinými katastrofami.

Vypočítání pojištění domácnosti

4) Podpojištění a přepojištění

Pojistná částka u pojištění domácnosti se vypočítává jako součet hodnot všech věcí, které byste museli v případě škody znovu pořizovat. Běžně se cena věcí počítá jako ta, za kterou byste v danou chvíli pořídili novou, ta se označuje jako nová. Pojišťovny ale používají i další typy cen. Jedním z nich je obvyklá cena, tedy ta, za kterou byste věc v danou chvíli prodali. Dalším typem je pak cena časová, která odpovídá ceně, kterou poškozená věc měla těsně před poškozením, počítá se zde tedy i s jistým opotřebením věci. S tímto typem ceny se nejvíce setkáte u elektroniky nebo spotřebičů, obvyklá cena se pak většinou pojí s různými cennostmi apod. To, s jakými cenami pojišťovna pracuje, si zjistěte předem. V případě, že pojistná částka ve smlouvě je nižší než hodnota pojištěné věci, dojde k podpojištění, v případě nadhodnocení věci zase přepojištění. Pojišťovny tyto stavy mohou penalizovat.


TIP: Jednou za čas je vhodné pojištění domácnosti aktualizovat, zejména v případě, že jste si pořídili nové a cenné vybavení. Jinak by došlo k výše zmíněnému podpojištění, kterým riskujete především to, že vám v případě pojistné události vyplatí pojišťovna jen část hodnoty věcí, na kterých byla způsobena škoda.


5) Postup v případě škody

Nejdůležitější je pojistnou událost oznámit pojišťovně co nejdříve. Jedná-li se o krádež či loupež, nejprve o události informujte příslušný policejní orgán. V případě požáru je povinnost nahlašovat všechny tyto události, a to i ty, které se vám podařilo uhasit. Pojišťovny ve většině událostí vysílají na místo škody své pracovníky, kteří ji zhodnotí. Vy byste tedy s místem neměli nijak manipulovat, ale jsou samozřejmě situace, kdy to není možné (vytopení, požár apod.) V takovém případě ale musíte celý postup a případný vývoj škody pečlivě zdokumentovat. Jen tak budete mít jistotu, že máte veškeré potřebné podklady pro pojišťovnu. Té při nahlášení pojistné události budete muset sdělit jméno pojištěného, číslo pojistné smlouvy a podrobnosti o události – kdy a kde vznikla, za jakých příčin a k jakým škodám došlo. Nahlásit událost lze většinou telefonicky, ale také přes email, případně kontaktní formulář pojišťovny. Je také dobré, pokud máte všechny doklady, certifikáty a účtenky od věcí, které byly poškozeny.

6) Jak pojištění vypovědět

Podmínky vypovězení jakékoliv smlouvy má každá pojišťovna nastavené vlastní, většinou se ale příliš neliší. Vždy ji podávejte písemně a opatřenou vlastnoručním podpisem. Záleží také na tom, v jakém období pojistku rušíte. Pokud vám končí pojistné období, je nutné výpověď doručit nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy. Pokud jste měli pojistnou událost, lze smlouvu vypovědět do 3 měsíců ode dne vzniku této pojistné události. Taková smlouva skončí měsíc po doručení výpovědi. Vypovědět smlouvu můžete také do 2 měsíců od uzavření smlouvy, která bude ukončena 8 dní po doručení výpovědi a případný přeplatek na pojištění vám bude vyplacen. Na vypovězení smlouvy máte nárok také v případě, že pojišťovna změní podmínky pojistky, zejména výši částky pojištění. Pojišťovna vás o této skutečnosti musí informovat alespoň 2 měsíce před ukončením pojistného období a vy můžete smlouvu vypovědět do měsíce od tohoto oznámení. Mimo tato období lze smlouvu vypovědět i dohodou, podmínky v takovém případě určuje pojišťovna.

Pojištěná domácnost

7) Pojištění odpovědnosti v občanském životě

Toto pojištění se někdy také označuje jako „Pojištění odpovědnosti za škodu občana“ a chrání občana před škodami, které způsobil svou činností, mimo jiné i při provozu domácnosti, na cizím majetku (nikoliv vlastním). Pojištění odpovědnosti v občanském životě je často nabízeno jako připojištění v rámci pojištění domácnosti, protože vás jistí také v případech, kdy vytopíte souseda apod. Opět je nutné nastavit pojistné limity a také rozsah pojištění, ten volte raději co nejširší. Jednak co se týče událostí, proti kterým se pojišťujete, ale také co se týče okruhů lidí, které pojistka zahrnuje. Některé pojišťovny totiž automaticky pojišťují také další obyvatele domácnosti, jiné zase pojišťují pouze děti, které ještě studují případně nedovršili 26 let. Problém může také nastat v případě, že žijete v pronajatém domu či bytu. Někteří pronajímatelé dokonce po svých nájemcích pojištění odpovědnosti vyžadují. To se ale ne vždy vztahuje na provoz domácnosti, kterou si pronajímáte. Proto si tuto informaci u pojišťovny předem ověřte.

8) Co je součástí pojištění domácnosti

Většina pojišťoven nabízí zdarma různé asistenční služby jako součást pojištění domácnosti. Tyto služby mohou zahrnovat například zámečníka pro případ, kdy si zabouchnete dveře. Pojišťovna vám také pomůže sehnat řemeslníka, instalatéra, servisního technika, elektrikáře, plynaře. Ti vám mohou pomoci u vás doma nebo se postarají o to, aby poškozené věci byly převezeny do opravny. Asistenční služby mohou zahrnovat také práci deratizátora či IT odborníka, který vám v případě, že se vám zaviruje nebo jinak poškodí počítač, pomohou nejen s opravou, ale také zálohováním a obnovou vašich dat. Můžete využít také asistence právníka či služeb odborníka pro odstraňování škod, který vám pomůže například s vysušením vytopeného bytu apod. Do asistenčních služeb ale nemusí být zahrnuty pouze lidské práce, některé pojišťovny vám proplatí i materiál. Výše propláceného limitu i konkrétní podmínky těchto služeb se pojišťovnu od pojišťovny liší.

9) Jak vybrat NEJ pojištění domácnosti

Při výběru pojištění se lidé často řídí cenou, ta však může být zavádějící. Pojišťovny se snaží klienta nalákat na to, že bude platit opravdu málo, ve finále je to ale tak, že málo zaplatí pojišťovna. Před tím, než se rozhodnete uzavřít pojištění domácnosti, si zjistěte všechny důležité podmínky. Už jen to, jak srozumitelně a podrobně vám je dokáží zaměstnanci pojišťovny podat, o mnohém vypovídá. Zajímejte se zejména o to, co vše základní pojištění domácnosti kryje a také o veškeré výluky a podmínky pro nevyplacení pojištění. Co vše po vás bude pojišťovna požadovat, aby vám vyplatila pojistku? Může se totiž snadno stát, že i po poctivém placení pojistky vám pojišťovna po pojistné události škodu neuhradí. I šíře asistenčních služeb, případně dalších služeb, které pojišťovna svým klientům zajišťuje, není od věci. Nechte si poradit od známých a čtěte recenze na internetu. Zajímejte se i o pojišťovnu samotnou, například o to, jak se chová ke svým klientům.

Jak na pojištění domácnosti

Nepodceňujte prevenci!

Bohužel se můžete setkat se situací, že vám pojišťovna odmítne pojistku vyplatit. Například v případě vykradení domácnosti velmi záleží na to, jak byla domácnost zabezpečena. Tedy kolik a jakých překážek musel zloděj překonat. Pokud ztratíte klíče, ale ztrátu či případné odcizení jste nenahlásili, a poté vás těmito klíči vykradou, budete mít velmi často smůlu. Je proto dobré nejen znát podmínky konkrétního pojištění domácnosti, ale věnovat pozornost také prevenci. I na to totiž mohou pojišťovny brát ohled. Prevencí ale samozřejmě chráníte především sebe, své blízké a svou domácnost. I v případě, že máte sjednánu tu nejlepší pojistku na domácnost, vyřizování škody může být velmi unavující a otravné. Sama Česká asociace pojišťoven vydala před pár lety rady, jak minimalizovat škody v případě bouřky. My jsme pro vás připravili i několik dalších důležitých tipů.

Chraňte se před zloději

Obdobím, kdy dochází k loupežím nejčastěji, jsou letní měsíce, protože většina lidí odjíždí na dovolenou a nechává svá obydlí prázdná. Bohužel nejsou ojedinělé ani případy, kdy zloději do domu vnikli v noci, a to i když byli majitelé doma. Nejběžněji se zloději do domu či bytu dostávají přes balkón, okna a vstupní dveře, maximálně je proto zabezpečte. Bydlíte-li v přízemí, zabezpečte všechny možné vstupy zvenčí co nejlépe, rozhodně nenechávejte nic otevřeného v případě vaší delší nepřítomnosti. To samé platí také o střešních oknech, pokud bydlíte v podkroví. Zloději se často spouští ze střechy a využívají právě pocitu bezpečí, který majitelé těchto bytů mají. Ideálním místem, kde si zloději vytipovávají své oběti, jsou sociální sítě. Pokud tedy odjíždíte na delší dobu pryč, raději se zde příliš nesvěřujte. Je také dobré, pokud se domluvíte s někým známým, aby vám v době vaší nepřítomnosti domácnost jednou za čas zkontroloval.

Chraňte se před živly

V případě silné bouřky je dobré dostatečně zabezpečit veškerá okna a dveře. To je důležité především kvůli průvanu, který může poničit nejen je, ale i vybavení uvnitř domácnosti. Vlastníte-li zahradu, nebo máte-li nějaké předměty uloženy i venku, schovejte je dovnitř a nebo je dostatečně zajistěte. Nejen, že o ně můžete přijít, ale v případě, že by poletovaly po okolí, mohly by někoho zranit a vy byste za tuto škodu byli zodpovědní. Nebezpečím bývají také blesky. V případě, že uhodí do domu a ten není vybaven hromosvodem, riskujete především své bezpečí, ale také to, že vám pojišťovna žádné škody způsobené bleskem neuhradí. Nestačí však hromosvod pouze mít, nutné také je, aby byl udržován v provozuschopném stavu. A pozor si dejte také na elektrické zásuvky. Zuří-li venku bouřka, raději z nich vyndejte veškeré spotřebiče a elektroniku. Ochránit je můžete také pomocí přepěťové ochrany, se kterou pořídíte prodlužovačku či zásuvku samotnou.


Obchod, ve kterém pořídíte to nejlepší pojištění

5/5 - (3 votes)


Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..