Dedictvi

Naše webové stránky obsahují odkazy na partnerské weby. Pokud se prokliknete z našich stránek na stránky partnera a tam si zakoupíte jeho služby, obdržíme za zprostředkování provizi (Zjistit více informací). Tato forma spolupráce nijak neovlivňuje objektivnost našich recenzí. Každým nákupem přes proklik z našich stránek podpoříte naši redakci, abychom i do budoucna mohli tvořit kvalitní a užitečný obsah. Ďekujeme.

Důležité upozornění Všechny naše články píšou skuteční lidé. Nejsou to umělé texty od stroje.Jak se dědí dům – vypořádání dědictví nemovitosti

Dedictvi
Zdroj: Pexels.com / PhotoMIX Company

Dědictví je slovo, pod kterým si mnozí lidé představí peníze či majetek. Málokdo si pod tímto slovem představí dluhy či závazky. Dědictví jako takové je velmi komplikovaná záležitost, která se řídí zákonem a je velmi často spojeno s emocemi všech zúčastněných.

Nejprve pohřeb

Dědictví je vždy spojeno s úmrtím, což je samo o sobě základem pro mnoho emocí. Již během pohřbu se začíná řešit, kdo a co zdědil. Zejména se toto řeší v rodinách, kde jsou vztahy, mírně řečeno, komplikované. V tu chvíli pak začnou často i dohady o platbách za pohřební výdaje. Kdo již zařizoval pohřeb, tak ví, že poplatky s ním spojené jsou opravdu vysoké. A pokud se rodina nedohodne a výdaje zůstanou na jednom jedinci, tak si musí pomoc například zažádáním o pohřebné na úřadu práce. Po silných emocích doprovázejících pohřeb přijde pár týdnů ticha, které naruší pozvání k notáři. 

Jak Se Dedi Nemovitost
Zdroj: Pexels.com / Brett Sayles

Dědictví

Jak již bylo zmíněno, není to vždy dobrá zpráva. Občas totiž dědictví může znamenat dluhy a závazky. Je tedy důležité se vždy nejdříve seznámit se všemi podklady dědického řízení, a poté teprve dědictví buď můžete přijmout, nebo odmítnout.

V rámci dědického řízení se postupuje buď dle závěti, nebo podle zákona. Dědictví ze závěti je jasně dané a se závětí jsou pozůstalí seznámeni notářem na společné schůzce. Závěť se staví nad zákon, a tedy je v rámci závěti možné přeskočit některé třídy. Avšak i v rámci závěti je nutné myslet na nepominutelné dědice a těmi jsou děti.

Druhý způsob dědictví určuje zákon ve chvíli, kdy chybí závěť. Existují tzv. dědické skupiny (třídy), dle kterých se dědictví rozděluje. Do 1. třídy patří děti a manžel nebo manželka zůstavitele, ve 2. třídě jsou rodiče zůstavitele. Do 3. třídy pak řadíme sourozence a jejich děti. Způsoby dědění jsou tedy zákonem přesně určeny a každá další třída může dědit jen v případě, že je vyloučena třída předchozí.

Modelovým příkladem může být situace, kdy manželka zůstavitele již nežije a neměli společně děti. V takovém případě se přeskočí 1. třída a přechází se na rodiče zůstavitele. Pokud ani ti nežijí, tak je postup při dědickém řízení takový, že dědictví přejde na sourozence zůstavitele nebo jejich děti. Poslední 7. třída je stát.

Průběh dědického řízení

Notář zahájí dědické řízení a obešle všechny zúčastněné strany dopisem s pozvánkou na jednání. Než toto jednání proběhne, notář musí zjistit, zda existují další dědicové. Také zjišťuje, zda zůstavitel sepsal závěť, dědickou smlouvu či zda neexistuje listina o vydědění. V neposlední řadě osloví bankovní instituce, aby zablokovali účty zůstavitele. Dále vyzve nejbližší zůstavitele k doložení soupisu nemovitého majetku. Co se započítává do dědictví? Veškeré nemovitosti, kde byl zůstavitel majitelem či spolumajitelem. Dále pak veškerý jeho movitý majetek.

Toto období se dle množství dědiců a výše majetku se pohybuje od 2 měsíců dále.

Následně proběhne jednání a zde se již sepíše konkrétní podoba vypořádání. V rámci jednání může proběhnout i dohoda o vypořádání dědictví mezi účastníky.

Jak se rozděluje dědictví?

Pokud byl zůstavitel v manželství, majetek se rozdělí na 2 poloviny a celou jednu polovinu dědí pozůstalý manžel či manželka. Druhá polovina se dělí mezi manžela (manželku) a další dědice.

Pokud tedy měl zůstavitel manželku a 2 děti a majetek v hodnotě 90 000 Kč, vypořádání dědictví bude vypadat následovně:

  • 45 000 Kč z dědictví po manželovi zdědí manželka
  • dalších 45 000 Kč se rozdělí mezi manželku a 2 děti

Manželka tedy dostane 60 000 Kč a každé z dětí 15 000 Kč. Můžete tedy vidět, že vypořádání dědictví mezi sourozenci probíhá až po vypořádání s pozůstalou manželkou či manželem.

V případě nemovitosti je nutné notáři doložit odhad tržní ceny. Na základě tohoto odhadu poté bude nemovitost rozdělena způsobem zmíněným výše. Pokud se rodina dohodne, že nemovitost bude přepsána jen na jednoho z dědiců, stanoví se výše a forma finančního vypořádání. Stejně tak se mohou dědicové dohodnout, že si každý nechá svůj podíl a poté je v katastru nemovitostí uvedeno, kdo a jaký podíl na dané nemovitosti má. V případě prodeje takové nemovitosti je pak zapotřebí podpis všech, kdo v ní mají podíl.

V případě dědictví po rodičích se dědictví dělí rovným dílem. Rozdělení dědictví mezi sourozence, kteří jsou nezletilí, probíhá za účasti kolizního opatrovníka z OSPOD, který zastupuje dané děti a hlídá, aby jim v rámci dědictví nepřipadly dluhy či aby rozdělení bylo spravedlivé.

Jak dlouho trvá dědické řízení

Dalo by se jednoduše říci, že trvá tak dlouho, jako trvají spory mezi dědici. Pokud měl zůstavitel jen nepatrný majetek a rodina se dohodne, trvá dědické řízení několik týdnů, kdy rodina jen čeká na termín od notáře. V rámci sezení u notáře se poté rodina dohodne, podle zákona se rozdělí dědictví a po obdržení rozhodnutí notáře je dědické řízení ukončené.

V případě většího nemovitého majetku či komplikovaných vztahů v rodině se může dědické řízení táhnout i několik let, protože závěť či rozhodnutí notáře mohou dědici napadnout a vše se musí řešit soudně.  

Pokud se jedná o dědění ze závěti a některý dědic s ní nesouhlasí, proběhne tzv. napadení závěti. Lhůta pro napadení dědictví je však jen 3 roky od okamžiku, kdy byl daný dědic se závětí seznámen.

Důvody vydědění

Výše zmíněné platí obecně pro dědická řízení. Ale samozřejmě existuje výjimky, které umožňuje zákon. A jednou z nich je vydědění.

Zákon umožní vydědění v případě, že potomek:

  • zůstaviteli neposkytnul potřebnou pomoc v nemoci nebo jiných závažných situacích
  • o rodiče neprojevoval zájem
  • byl odsouzen za trestný čin minimálně na 1 rok s odnětím svobody
  • trvale vede nezřízený život

Zůstavitel tedy za dobu svého života učiní kroky k vydědění dané osoby a ta se poté může bránit u soudu. Zde pak musí vyděděná osoba prokázat, že není zákonný důvod k jejímu vydědění.  

Náklady související s dědictvím

Dobrou zprávou je, že nabytí nemovitosti v rámci dědického řízení je osvobozeno od daně. Poplatkům se však nevyhnete, protože budete muset zaplatit poplatek notáři, jehož výše se stanoví dle hodnoty zděděného majetku. V případě nemovitosti bývá tedy tento poplatek poměrně vysoký.

Přidat hodnocení


Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..