Znáte pojem ergonomie pracoviště a víte, proč je tak důležitý?

Ergonomie pracoviště je velmi náročná vědní disciplína. Naštěstí si ale stále více a více zaměstnavatelů uvědomuje výrazný vliv, které má na jejich zaměstnance prostředí, ve kterém pracují. A nebojí se proto investovat do odborných analýz a posléze kroků, které vedou k vytvoření ideálního pracoviště, kde se pracuje bezpečně, pohodlně a také efektivně.

Správná ergonomie pracoviště

Obsah článku

TOP 5 ergonomických pomůcek (recenze na konci článku)

ProduktNázev produktu
Ergonomická podložka pod myš HamaErgonomická podložka pod myš Hama
Podložka před klávesnici Connect ITPodložka před klávesnici Connect IT
Podložka pod nohy FootRest Connect IT For HealthPodložka pod nohy FootRest Connect IT For Health
Balanční podložka Back AppBalanční podložka Back App
Rameno na monitor Arm M2 HumanscaleRameno na monitor Arm M2 Humanscale

TOP 5 LCD monitorů (recenze na konci článku)

ProduktNázev produktu
Samsung S24F350FHUSamsung S24F350FHU
LG 29UM58LG 29UM58
AOC C24G1AOC C24G1
Dell UltraSharp U2415Dell UltraSharp U2415
ASUS VG258QASUS VG258Q

Ergonomie – věda, bez které se dnes neobejdeme

Ergonomie se zabývá především optimalizací pracovního prostředí člověka. Výsledkem jejího bádání je stanovení nejlepších parametrů prostředí, jeho uspořádání i vybavení tak, aby se v něm každý člověk pohyboval bezpečně, zdravě, pohodlně a efektivně. Tato vědní disciplína vznikla v 19. století s rozvojem pásové výroby, kdy byli pracovníci nuceni stále dokola opakovat ty stejné pohyby. Do té doby byla lidská práce o něco pestřejší. Velký vliv má ale ergonomie především dnes, kdy má čím dál více lidí sedavé zaměstnání a pracuje s počítačem. Neřeší se ale pouze ergonomie pracoviště. Poznatky této vědní disciplíny se postupně začínají uplatňovat v organizaci veřejných prostorů, jsou aplikovány při výstavbách budov, při návrzích nových dopravních prostředků apod. Ergonomické jsou také interiéry moderních automobilů a často můžeme narazit také na různé produkty označované jako ergonomické, což jsou zejména různé pracovní nástroje nebo pomůcky. V neposlední řadě můžeme na aplikovanou ergonomii narazit také u zobrazovacích zařízení.

Ergonomie pracoviště

Při plánování optimálního pracoviště, které by odpovídalo požadavkům ergonomie, se hledí především na bezpečí a ochranu zdraví pracovníka. Takové pracoviště musí být uzpůsobeno k tomu, aby naprosto odpovídalo fyzickým i duševním potřebám člověka, který zde pracuje. Při vytváření ergonomického pracoviště se bere v potaz mnoho faktorů jako charakter pracovní činnosti zde prováděné, jaké zařízení a vybavení je k ní potřeba, jak časově náročná tato činnost je, jak moc a jakým způsobem se při této činnosti bude pracovník pohybovat, v jaké míře bude pracoviště využíváno. Zapomínat se nesmí ani na dodržování pravidel, které pro dané pracoviště stanovuje sama firma, případně předpisy ohledně hygieny a bezpečnosti. Ergonomie pracoviště souvisí také s vnějšími faktory jako je osvětlení, hluk zvenčí či přístupnost pracoviště. Je prokázáno, že ergonomické pracovní prostředí má pozitivní vliv na pracovní výkon a fyzické i psychické zdraví pracovníků.

TIP: Pracujete s počítačem a trápí vás bolesti zad, hlavy či unavené oči? Zjistěte, zda sedíte správně!

Nedodržení některých zásad může mít i právní dopad

Jelikož ergonomie úzce souvisí s bezpečností, musí být při vytváření ergonomického pracoviště dodržovány nutné bezpečnostní pokyny. Bezpečné a zdravé pracoviště je téměř samozřejmé, pokud se bavíme o výrobnách či místech, kde se pracuje s elektřinou, těžkými stroji apod. U kanceláří se ale už bezpečnost a zdraví pracovníků tolik neřeší. Je to ovšem něco, co by zaměstnavatelé neměli podceňovat. V případě, že se zaměstnance kvůli nedodržení některých norem zraní či onemocní, může to zaměstnavatele přijít o dost dráž, než kdyby investoval do zajištění ergonomie pracoviště. Nutno podotknout, že se nejedná o malou investici. Neexistují totiž jednotná pravidla, která by se dala uplatnit kdekoliv. Každé pracoviště, stejně jako každý pracovník, je specifické a tyto jedinečnosti je nutné brát v potaz. Odbornou analýzu pracoviště by měl vždy provádět pouze kvalifikovaný ergonom. Ten ví, jaké bezpečnostní normy je nutné dodržovat a jaké okolnosti mají vliv na zdravotní nezávadnost pracoviště.

Ergonomie pracoviště je důležitá

Ergonomické pracoviště a hluk

To, do jaké míry je pracoviště hlučné, ať už vlivem vnitřních nebo vnějších podmínek, označuje ergonomie jako akustické mikroklima. Největší pozornost je věnována hluku na pracovišti, ergonomie se ale věnuje také dalším aspektům jako je nesení zvuku prostorem či srozumitelnost řeči apod. Ačkoliv je hluk v kancelářích častým problémem, málokdy si jej vůbec všímáme. Ale to, jakým způsobem pracovník vnímá rozhovory jiných osob, telefonáty či hluk pocházející od různých zařízení v kanceláři, může mít na jeho výkon nemalý vliv. Pro měření, jaká je ergonomie pracoviště s ohledem na hluk, se používají hlukoměry a jejich použití se řídí hned několika normami. Měření by mělo být prováděno odborníkem se speciálním školením, který bude hluk měřit po celou pracovní dobu a ve všech částech pracoviště. Výsledkem měření by měla být srozumitelná zpráva o naměřených hodnotách, o zdrojích hluku a také o způsobech, jak nežádoucí hluk odstranit či alespoň zmírnit.

Jaký vliv mají na ergonomii světlo, teplo a vlhko?

Optimální světelné podmínky jsou nutné pro jakoukoliv práci. V mnoha kancelářích je osvětlení umístěno naprosto nevhodně a dochází k oslňování pracovníků až 10x větším, než jaké by mělo podle norem být. Oslnění může způsobovat pálení očí, bolesti hlavy či zažívací potíže a má vliv také na schopnost se soustředit. Problémem jsou v tomto ohledu také okna. Přirozené světlo je na pracovišti důležité, může však nevhodným způsobem zvyšovat intenzitu umělého osvětlení a tím přispívat k oslnění. Také teplota a vlhkost mají výrazný vliv na to, jak moc je zajištěna ergonomie pracoviště. Měření intenzity světla, teploty i vlhkosti na pracovišti je velmi náročné a musí se často vypočítávat z různých hodnot. Provádí je mnohá odborná pracoviště a také zdravotní ústavy. Výběru organizace, která bude měření provádět, by zaměstnavatelé měli věnovat velkou pozornost, aby měli jistotu, že budou zohledněny všechny bezpečnostní a hygienické normy a že výsledkem bude zpráva navrhující proveditelná nápravná opatření.

Zdravé ovzduší na pracovišti není vůbec samozřejmé

Od 80. let minulého století došlo k nárůstu zdravotních potíží u lidí pracujících v kancelářích, zejména typu „open space“. S tímto problémem souvisí další pojem: Sick building syndrome (SBS), tedy syndrom nemocných budov. Pracovníci kanceláří v nově postavených budovách se často potýkali s podrážděním očí, nosu či krku, různými kožními onemocněními a v některých vážnějších případech také neurologickými onemocněními. Neexistuje jedna konkrétní příčina tohoto syndromu, zdravotní potíže totiž způsobuje souhrn více vlivů. Vzduch v uzavřeném prostředí, ve kterém pracuje více lidí, je kontaminován různými škodlivinami jako jsou bakterie, viry či plísně, prachové částicemi a odéry. Vliv mají také těkavé organické látky (VOC), jejichž zdrojem jsou materiály použité při stavbě budov, ale také vybavení kanceláří samotných. Ke vzniku SBS přispívají rovněž spotřebiče a elektronika, které v kancelářích vytvářejí nepříznivé elektroiontové mikroklima. Kvalita ovzduší na pracovišti se dá naštěstí změřit a dá se také zlepšit pomocí různých stavebních či technických úprav.

Ergonomie pracoviště

To, u čeho pracujete a na čem sedíte, je velmi důležité

Plocha, na které pracujeme či na které jsou položeny předměty, s nimiž pracujeme, a stejně tak zařízení, na kterém každý den sedíme, jsou velmi důležité. Sedět několik dlouhých hodin u špatně vysokého stolu nebo na nedostatečně konstruované židli je nepříjemné a nepohodlné, ale především nebezpečné. Právě s pracovním stolem a kancelářskou židlí jsou totiž spojena největší zdravotní rizika související se sedavým zaměstnáním. Vybírejte tyto části nábytku zvláště pečlivě a kancelářskou židli si vždy před nákupem vyzkoušejte. Pokud se u jednoho pracovního místa střídá více lidí, je důležité, aby se stůl i židle dali nastavit dle potřeb každého z nich. Mějte však na paměti, že ani to nejdražší a nejdokonalejší zařízení nepovede k naprostému odstranění všech negativních důsledků dlouhodobého sezení. Ergonomie pracoviště souvisí totiž i s pracovníky samotnými. Na vás tedy je, abyste vždy dodržovali zásady správného sezení (viz odkaz výše).

TIP: Chcete vědět více? V jednom z našich článků jsme se kancelářským židlím věnovali podrobněji. V jiném jsme si zase posvítili na polohovatelné stoly.

Co vám hrozí, pokud nebudete tyto zásady dodržovat?

Nadměrné a dlouhodobé sezení vede k závažným zdravotním problémům. Ty se neprojeví okamžitě, často je člověk pocítí až po mnoha letech, kdy už může být na nápravu pozdě. Ne vždy si také tyto zdravotní komplikace spojujeme právě s nadměrným sezením či dlouhodobým pozorováním monitoru počítače. Jedná se zejména o bolestivé poškození zad, beder či krční páteře, také bolesti rukou a kloubů jako ramen, loktů i zápěstí. Právě s prací u počítače a používáním myši a klávesnice se pojí syndrom tenisového loktu a karpálního tunelu. Ohroženy jsou ale také nohy, jejichž svaly nejsou používány a které tím ochabují. Jsou-li nohy delší dobu v jedné pozici, můžeme se potýkat nejen s nepříjemným brněním, ale i s bolestivými křečemi. A v bezpečí není ani náš zrak, oči se vlivem zírání do monitoru rychleji unavují a vysychají. To se pak může projevit také bolestmi hlavy, které můžou být postupem času i chronické.

Slyšeli jste o syndromu RSI?

Syndrom RSI neboli Repetitive Strain Injury či Repetitive Stress Injury, je označení zdravotních komplikací vzniklých opakovaným namáháním postižené části. Problémy spojené s dlouhodobou sedavou prací u počítače velmi často spadají pod tento syndrom. Jde o méně i více závažná poškození, která vznikla právě v důsledku nedodržení ergonomie pracoviště a jejich zásad. Příčinou komplikací pojmenovaných jako RSI syndrom jsou dlouhodobě opakované pohyby a permanentní svalové napětí. V současné době je dokonce RSI syndrom nejčastější příčinou nemoci z povolání, kterou jsou postižení lidé pracující v kancelářích za počítačem. Většina potíží, které byly diagnostikovány jako RSI, souvisí s mechanickým tlakem, který je vyvíjen na důležité nervy v postižených oblastech. Problém je, že prvním bolestivým příznakům málokdo věnuje pozornost. Jakmile se ale tyto komplikace dostanou do dalších fází, jediným řešením bývá často operace. Vybírejte proto velmi pečlivě vybavení a zařízení kanceláře i se všemi doplňky, které mohou sloužit jako účinná prevence před syndromem RSI.

Ergonomické pracoviště

Ergonomie počítačového pracoviště

Dlouhodobé sezení je často spojeno s typem prací, při kterých se používá nějaký typ elektroniky, nejčastěji počítač či notebook. Stejně jako není lidské tělo přizpůsobeno pro dlouhodobé sezení, nejsou naše oči přizpůsobeny tomu, aby několik hodin pozorovaly monitor. Ergonomie pracoviště se proto zajímá také o toto vybavení, tedy o počítače a monitory, ale i myši, klávesnice a další příslušenství. Každý jednotlivý prvek má výrazný vliv na pohodlí a s ním spojený výkon práce, ale také na bezpečnost a zdraví zaměstnance. Pomocí některých doplňků se dají vyřešit nedostatky pracovních stolů či kancelářských židlí. Je možné dokoupit bederní opěrku, případně různé ergonomické polštáře (např. krční, bederní či určený k sezení), které zajistí, že bude kancelářská židle odpovídat ergonomickým pravidlům. Pomocí nožní opěrky zase můžete napravit příliš vysokou židli a zajistit, že se vaše chodidla budou dotýkat celou plochou podložky. Další doplňky pomáhají zvýšit pohodlnost používání počítače a snižují rizika s ním spojená.

U monitoru je důležitá výška

Monitor by měl být od očí vzdálen přibližně 60 cm a jeho horní okraj by měl být na jejich úrovni. Tím zajistíte, že bude hlava ve vzpřímené poloze a v jedné rovině se zády, díky čemuž se nebudou zbytečně namáhat krční svaly. Mírně skloněným pohledem jsou navíc oči méně unavované. Ne vždy je možné s monitorem pohybovat, ale naštěstí existují různé doplňky, které vám s tím mohou pomoci. Stojany pod monitory vám umožní zvednout monitor do požadované výšky, případně můžete narazit na držáky na monitor, které mají pohyblivé rameno a monitor tak můžete posouvat svisle i vodorovně a podle potřeby jej naklánět. Existují také nástavce na notebook, u kterého je často právě ten problém, že má obrazovku příliš nízko. Pozor si však dejte na to, abyste po použití tohoto stojanu neměli nakloněnou klávesnici. Zápěstí by totiž při práci na počítači neměla být nikdy ohnutá, jinak hrozí syndrom karpálního tunelu.

Klávesnice a myš nesmí příliš namáhat ruce

Klávesnice by měla být umístěna na pracovní ploše ve výši loktů tak, abyste při psaní na ní nijak neohýbali zápěstí. Při dlouhodobé práci u počítače máme často tendenci pokládat své ruce buď na pracovní plochu, nebo na okraj klávesnice (případně u notebooku na část s klávesnicí). To sice může přinést krátkodobou úlevu, na druhou stranu to ale může vést k otlačeninám a nepříjemnému zařezávání hran do předloktí. To je z hlediska ergonomie pracoviště nepřijatelné a k odstranění tohoto problému je dobré dokoupit si buď podložku pod klávesnici, nebo klávesnici, jejíž součástí tato podložka už je. Myš by měla být umístěna vedle klávesnice, jinak budete příliš ohýbat a vytáčet paže, což vede k jejich nadměrnému namáhání. K dostání jsou ergonomicky tvarované myši, které se přizpůsobí dlani a jejich ovládání je pohodlné i zdravotně nezávadné. Dokoupit k nim lze podložky se zvýšenou částí vyplněnou gelem nebo pěnou, o kterou lze opřít zápěstí.


TOP 5 ergonomických pomůcek (2019)

Bohužel není vždy v silách zaměstnavatele, o to méně pak zaměstnance, přizpůsobit své pracovní prostředí všem požadavkům, které na něj ergonomie klade. Ergonomie pracoviště se dá ale zajistit také dokoupením vhodných doplňků, které zvýší nejen vaši bezpečnost a ochrání vaše zdravými, ale díky kterým se budete cítit pohodlněji a váš pracovní výkon se ještě zlepší. Podívejte se na našich 5 tipů!

Ergonomická podložka pod myš Hama

Ergonomická podložka pod myš Hama
Zdroj: Kasa.cz
 • podložka pod myš s pěnovou výplní
 • pěna je paměťová, což zvyšuje pohodlnost užívání
 • přizpůsobivá podložka pod myš snižuje tlak na zápěstí
 • slouží nejen jako úleva, ale také jako prevence před bolestmi a záněty
 • spodní strana je protiskluzová, díky čemuž je podložka stabilní
 • povrch je z odolného textilu, který vydrží i dlouhodobé a časté používání
 • rozměry (v, š, h): 2,1 x 20 x 23 cm
 • barevné provedení: černá, modrá

Obchody, kde koupíte ergonomickou podložku pod myš Hama

ObchodCena
Datart logo159 Kč
Mall.cz159 Kč
Alza.cz169 Kč
Kasa.cz159 Kč
Euronics.cz159 Kč

Podložka před klávesnici Connect IT

 • opěrka pro zápěstí
 • přináší úlevu
 • funguje také jako účinná prevence před vážnějšími problémy
 • z paměťové pěny, která se přizpůsobí každému zápěstí
 • dalšími použitými materiály jsou odolná textilie a guma
 • rozměry (v, š, h): 2 x 47,2 x 8 cm
 • hmotnost: 0,4 kg
 • barevné provedení: černá

Obchody, kde koupíte podložku před klávesnici Connect IT

ObchodCena
Datart logo297 Kč
Mall.cz339 Kč
Kasa.cz297 Kč
Euronics.cz297 Kč

Podložka pod nohy FootRest Connect IT For Health

Podložka pod nohy FootRest Connect IT For Health
Zdroj: Datart.cz
 • ideální řešení v případě, že máte příliš vysokou kancelářskou židli
 • zajišťuje, že jsou chodidla celou plochou opřena
 • nastavitelná výška od 11 do 12,4 cm
 • lze měnit také náklon podložky
 • hrbolatý povrch masíruje unavené nohy
 • povrch podložky je protiskluzový, což zajišťuje dokonalou stabilitu podložky
 • rozměry (v, š, h): 46 x 35 x 11 cm
 • hmotnost: 2,6 kg
 • barevné provedení: šedá

Obchody, kde koupíte podložku pod nohy FootRest Connect IT For Health

ObchodCena
Datart logo525 Kč
Alza.cz546 Kč
Kasa.cz525 Kč
Euronics.cz525 Kč

Balanční podložka Back App

 • ideální pro dynamickou a aktivní práci ve stoje
 • tělo je nuceno neustále udržovat rovnováhu, a to ve všech směrech
 • tělo je tak udržováno v aktivním pohybu
 • balanční podložka podporuje krevní oběh a aktivuje zádové svaly, svaly nohou a kyčlí
 • její používání vede ke zlepšení držení a celkového postoje těla
 • pomocí patentované technologie lze zvolit vhodnou úroveň balančního cvičení
 • rozměry (v, š, h): 6,5 x 36 x 51 cm
 • hmotnost: 2,05 kg
 • barevné provedení: tmavě šedá

Obchody, kde koupíte balanční podložku Back App

ObchodCena
Ajprodukty logo3 990 Kč

Rameno na monitor Arm M2 Humanscale

Rameno na monitor Arm M2 Humanscale
Zdroj: Ergo-interier.cz
 • umožňuje nezávisle nastavit vzdálenost a výšku monitoru
 • ideální vzdálenost a výška monitoru udržují krční páteř ve vzpřímené poloze a oči ve vodorovné
 • rameno nabízí díky trojici na sobě nezávislých kloubů neomezený pohyb
 • inovativní konstrukce umožňuje vhodné nastavení bez nutnosti aretace
 • integrace a uspořádání kabelů v nitru konstrukce
 • ultralehké provedení a moderní design
 • kvalitní a odolná konstrukce a dlouhá životnost
 • určeno k uchycení jednoho monitoru o hmotnosti od 3 do 9 kg
 • rameno bylo vyvinuto americkou firmou Humanscale, která se dlouhodobě zabývá ergonomií pracoviště
 • dosah nastavení vzdálenosti: 60 cm
 • rozsah nastavení výšky: 20,5 cm
 • hmotnost: 2,6 kg
 • barevné provedení: bílá, černá, stříbrná

Obchody, kde koupíte rameno na monitor Arm M2 Humanscale

ObchodCena
Ergo-interiér logo4 433 Kč

TOP 5 LCD monitorů (2019)

LCD monitory patří v současnosti k nejrozšířenějšímu typu monitorů. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí tráví u PC i několik hodin denně, vyplatí se výběru monitoru věnovat dostatečnou péči. Připravili jsme pro vás podrobné recenze těchto 5 krásných a vysoce kvalitních LCD monitorů – vyberete si?

Samsung S24F350FHU

Samsung S24F350FHU
Zdroj: Datart.cz

LCD monitor Samsung S24F350FHU je ultra tenký, má vzorovaný zadní panel a stojí na decentním kruhovém stojanu. Využívá technologii AMD FreeSync s minimálním přerušováním obrazu, která zajišťuje plynulý chod zobrazení, což ocení zejména fanoušci PC her. Monitor disponuje herním režimem s optimalizací barev a laděním kontrastu obrazovky. Dalším šikovným režimem je šetření zraku, během kterého je redukováno vyzařování modrého světla způsobujícího únavu očí. Také technologie Flicker Free, která minimalizuje blikání obrazovky, přispívá k pohodlnému používání. LCD monitor Samsung S24F350FHU nabízí široké pozorovací úhly (178°) a díky tomu si můžete dokonalý obraz užívat, ať už se na monitor díváte z kteréhokoliv místa. Tento monitor navíc automaticky snižuje jas a tím výrazně šetří spotřebu elektrické energie.

Technické parametry produktu Samsung S24F350FHU

VlastnostSpecifikace

Typ povrchu displeje

matný

Úhlopříčka displeje

23,5 "

Rozlišení obrazovky

1920×1080 px

Formát obrazu

16:9

Frekvence

60 Hz

Doba odezvy

4 ms

Jas

250 cd/m2

Kontrast

1000 :1

Pozorovací úhel

178 °

Spotřeba energie

20 W

Typ panelu

PLS

Vstupy/výstupy

D-Sub (VGA), HDMI

Hmotnost

3,3 kg

Klady a zápory produktu Samsung S24F350FHU

Klady (+)Zápory (-)

+ tenká obrazovka s úzkým rámečkem

– monitor nelze naklánět

+ ekologický provoz

– kolmé zasunování kabelů do zadní části

+ široký pozorovací úhel

– tlačítko pro vypnutí v zadní části

Obchody, kde koupíte produkt Samsung S24F350FHU

ObchodCena
Datart logo2 590 Kč
Mall.cz2 589 Kč
Kasa.cz2 590 Kč
Euronics.cz2 590 Kč
Okay.cz2 589 Kč

LG 29UM58

LCD monitor LG 29UM58 je IPS monitor s poměrem stran 21:9, který je ideální pro multitasking a efektivnější práci. Díky tomuto ultraširokému formátu můžete umístit několik oken vedle sebe a vše tak máte před sebou, aniž byste museli nepohodlně přepínat mezi okny a různými programy. Monitor dále nabízí vysoké rozlišení (2560 x 1080 px) bez posunu barev při pohledu z různých úhlů. Funkce Dual Link-up umožňuje připojení dvou zařízení pomocí HDMI portů. Zobrazení obou zařízení je nezávislé a na obou připojených zařízeních lze dále pracovat. Ti, kteří u monitoru tráví dlouhé hodiny, jistě ocení systém LG Flicker Safe, který potlačuje blikání a snižuje tak námahu očí. LCD monitor LG 29UM58 podporuje funkci PIP (obraz v obraze) a na monitoru je k dispozici také konektor pro připojení sluchátek.

Technické parametry produktu LG 29UM58

VlastnostSpecifikace

Typ povrchu displeje

lesklý

Úhlopříčka displeje

29 "

Rozlišení obrazovky

2560×1080 px

Formát obrazu

21:9

Frekvence

75 Hz

Doba odezvy

5 ms

Jas

250 cd/m2

Pozorovací úhel

178 °

Spotřeba energie

31 W

Typ panelu

IPS

Vstupy/výstupy

HDMI

Hmotnost

5,2 kg

Klady a zápory produktu LG 29UM58

Klady (+)Zápory (-)

+ ultraširoký formát

– na 75 Hz je nutné přenastavit

+ možnost připojit 2 zařízení

– bez integrovaných reproduktorů

+ konektor pro sluchátka

– rámeček obrazovky silnější

+ funkce PIP

+ LED podsvětlení

Obchody, kde koupíte produkt LG 29UM58

ObchodCena
Datart logo3 990 Kč
Kasa.cz3 990 Kč
Euronics.cz3 990 Kč

AOC C24G1

AOC C24G1
Zdroj: Mall.cz

LCD monitor AOC C24G1 je skvělým herním monitorem, který jistě potěší každého vášnivého hráče. Přenášený obraz je velmi věrný, což podporuje také obzvláště dobrý kontrast. Čitelnost obrazu zajišťuje matný povrch displeje, který eliminuje odrážené světlo. Obrazovka je zakřivená, což jen zvyšuje věrnost obrazu a vy tak můžete mít pocit, že jste přímo v samotném dění. Rozmazání obrazu zabraňuje dvojnásobná obnovovací frekvence (144 Hz), díky které je pohyb obrazu opravdu plynulý. Monitor disponuje technologií Flicker Free, která redukuje blikání světla a snižuje tím také únavu očí. LCD monitor AOC C24G1 má ultra tenký rámeček a umožňuje tak postavit více monitorů vedle sebe, aniž by vás rušil přechod mezi nimi. Technologie FreeSync se stará o efektivní synchronizaci obrazu s grafickou kartou, díky které je zobrazení co nejplynulejší. Podstavec monitoru je nastavitelný a monitor je také vybaven 3,5 mm konektorem pro připojení sluchátek.

Technické parametry produktu AOC C24G1

VlastnostSpecifikace

Typ povrchu displeje

matný

Úhlopříčka displeje

24 "

Rozlišení obrazovky

1920×1080 px

Formát obrazu

16:9

Frekvence

144 Hz

Doba odezvy

1 ms

Jas

250 cd/m2

Kontrast

3000 :1

Pozorovací úhel

178 °

Spotřeba energie

22 W

Typ panelu

VA

Vstupy/výstupy

D-Sub (VGA), HDMI, 3,5mm jack, DisplayPort

Hmotnost

4,5 kg

Klady a zápory produktu AOC C24G1

Klady (+)Zápory (-)

+ matný typ displeje

– těžší první nastavení

+ zakřivená obrazovka

– nepraktické ovládání

+ vysoká obnovovací frekvence

– tlačítka bez podsvícení

+ ultra tenký rámeček obrazovky

+ konektor pro sluchátka

Obchody, kde koupíte produkt AOC C24G1

ObchodCena
Mall.cz4 690 Kč
Alza.cz4 690 Kč
Okay.cz4 690 Kč
Patro.cz logo4 611 Kč

Dell UltraSharp U2415

Dell UltraSharp U2415
Zdroj: Patro.cz

LCD monitor Dell UltraSharp U2415 s IPS panelem, konzistentními barvami a pozorovacím úhlem 178° vás ohromí. Disponuje netypickým poměrem stran 16:10 a nabízí rozlišení až 1920×1200, je vhodný i pro hraní videoher či sledování filmů. Díky tenkému rámečku je možné tento monitor využít také ve vícemonitorových sestavách. Monitor lze podle potřeby naklánět a otáčet, a to až o 90°, rovněž je možné měnit jeho výšku. Také jeho konektivita je na vysoké úrovni, disponuje HDMI porty, DisplayPortem a miniDisplayPortem, pomocí kterých jej můžete připojit k jinému zařízení. Chybět nesmí ani USB 3.0 port. LCD monitor Dell UltraSharp U2415 je kompatibilní se standardem VESA a je tedy možné jej umístit na jiný stojan či na zeď. Je dále vybaven funkcí PowerNap, která jej při delší neaktivitě přepne do úsporného režimu a tím šetří spotřebu energie. LCD monitor Dell UltraSharp U2415 je vyroben z ekologických materiálů, které neobsahují BFR/PVC (vyjma externích kabelů), arzén či rtuť, a splňuje předpisy a standardy ochrany životního prostředí (norma ENERGY STAR, klasifikace EPEAT Gold a TCO Certified Display).

Technické parametry produktu Dell UltraSharp U2415

VlastnostSpecifikace

Typ povrchu displeje

matný

Úhlopříčka displeje

24 "

Rozlišení obrazovky

1920×1080 px

Formát obrazu

16:10

Frekvence

60 Hz

Doba odezvy

6 ms

Jas

300 cd/m2

Kontrast

1000 :1

Pozorovací úhel

178 °

Spotřeba energie

23 W

Typ panelu

IPS

Vstupy/výstupy

HDMI, DisplayPort, 3,5mm jack, USB

Hmotnost

4,25 kg

Klady a zápory produktu Dell UltraSharp U2415

Klady (+)Zápory (-)

+ s pivotem

– USB přípojka pouze na zadní straně

+ dobrá konektivita

– HDMI kabel není součástí balení

+ lze umístit i na zeď

– odezva dotykových tlačítek není 100%

+ ekologický

+ možnost měnit výšku i úhel sklonu

Obchody, kde koupíte produkt Dell UltraSharp U2415

ObchodCena
Datart logo5 990 Kč
Mall.cz6 290 Kč
Alza.cz6 290 Kč
Patro.cz logo5 856 Kč

ASUS VG258Q

ASUS VG258Q
Zdroj: Okay.cz

LCD monitor ASUS VG258Q disponuje technologií ASUS Extreme Low Motion Blur, díky které se může pyšnit bleskovou odezvou 1 ms. Pohyby obrazu jsou plynulé, ostré a bez šmouh. Obnovovací frekvence tohoto monitoru je 144 Hz, zobrazení je tedy bez zpoždění, což udělá radost zejména hráčům videoher. Tento monitor disponuje několika úžasnými a šikovnými technologiemi. K plynulosti zobrazení přispívá technologie Adaptive-Sync (FreeSync™), která eliminuje zasekávání či trhání obrazu. Technologie GameFast Input snižuje vstupní zpoždění a poskytuje rychlejší sekvence pohybu. GamePlus je exkluzivní technologie vyvinutá ve spolupráci s profesionálními hráči, která poskytuje vylepšení přímo ve hrách, a to pomocí jednoho stisknutí tlačítka. Na výběr je ze 7 přednastavených režimů, které jsou přizpůsobeny pro různé typy zobrazení. LCD monitor ASUS VG258Q disponuje hned několika možnostmi připojení (duální port DVI-D, DisplayPort 1.2, HDMI port) a lze jej propojit s různými multimediálními zařízeními. Rámeček obrazovky je úzký pouhý 1 cm a tento monitor je tak ideální pro zobrazení obrazu na více monitorech vedle sebe. Chybět nesmí ani technologie Flicker-Free, která snižuje blikání obrazu a zabraňuje tak únavě očí. Stojan je ergonomický, lze pomocí něj obrazovku otočit či naklopit až o 90° a změnit také její výšku. Stojan je rovněž možné upevnit na zeď.

Technické parametry produktu ASUS VG258Q

VlastnostSpecifikace

Typ povrchu displeje

matný

Úhlopříčka displeje

24,5 "

Rozlišení obrazovky

1920×1080 px

Formát obrazu

16:9

Frekvence

144 Hz

Doba odezvy

1 ms

Jas

400 cd/m2

Kontrast

1000 :1

Pozorovací úhel

170 °(horizontální), 160 °(vertikální)

Spotřeba energie

40 W

Typ panelu

TN

Vstupy/výstupy

DVI, HDMI, DisplayPort

Hmotnost

4,9 kg

Klady a zápory produktu ASUS VG258Q

Klady (+)Zápory (-)

+ integrované reproduktory

– HDMI kabel není součástí balení

+ s pivotem

+ 7 režimů zobrazení

+ možnost měnit výšku i úhel sklonu

+ exkluzivní technologie

Obchody, kde koupíte produkt ASUS VG258Q

ObchodCena
Mall.cz7 990 Kč
Alza.cz6 990 Kč
Okay.cz6 489 Kč
k24.cz logo6 424 Kč
Patro.cz logo8 280 Kč


Categories

Related Posts

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..