Kotlíkové dotace a co byste o nich měli vědět

Naše webové stránky obsahují odkazy na partnerské weby. Pokud se prokliknete z našich stránek na stránky partnera a tam si zakoupíte jeho služby, obdržíme za zprostředkování provizi (Zjistit více informací). Tato forma spolupráce nijak neovlivňuje objektivnost našich recenzí. Každým nákupem přes proklik z našich stránek podpoříte naši redakci, abychom i do budoucna mohli tvořit kvalitní a užitečný obsah. Ďekujeme.

Důležité upozornění Všechny naše články píšou skuteční lidé. Nejsou to umělé texty od stroje.Kotlíkové dotace 2022: co byste měli vědět

Kotlíkové dotace měly původně skončit, ovšem vláda rozhodla, že vyhlásí ještě třetí a tentokrát nejspíš opravdu poslední vlnu. Jestliže uvažujete o výměně starého kotle za nový, rozhodně této příležitosti využijte.

Co jsou to kotlíkové dotace?

Mnoho lidí, kteří pro vytápění domácnosti využívají staré kotle, přemýšlí nad jejich výměnou za novější a především ekologičtější modely. A právě tento přechod jim mají kotlíkové dotace usnadnit. Pořízení nového kotle není malá investice, ale díky dotacím se vám může podařit snížit prvotní náklady o velkou část.

Pro koho jsou kotlíkové dotace určeny?

Kotlíkové dotace jsou určeny pouze pro domácnosti s nižšími příjmy. Ty mohou, pokud bude jejich žádost přijata, získat až 95% dotaci. Žadatelem může být vlastník či spoluvlastník rodinného domu, bytového domu, bytové jednotky a nebo trvale obývaného rekreačního objektu obývaného minimálně 24 měsíců před podáním žádosti.

Proč je důležité starý kotel vyměnit?

Staré kotle 1. a 2. emisní třídy jsou především neekologické. Právě těmto kotlům je přisuzována velká část viny za zhoršené ovzduší v zimě. Modernější kotle ale produkují méně kouře a mají navíc lepší systém ovládání a regulace výkonu vytápění. Staré kotle jsou navíc neúsporné a výměna za novější model vám tak může pomoci výrazně ušetřit finance na vytápění.

TIP: Výměna starého neúsporného kotle je velmi důležitá zejména v době energetické krize. V našem článku Energetická krize: pomůžeme vám se na ni připravit! najdete i další způsoby, jak ušetřit a snížit své výdaje.

Pozor! Brzy budou některé typy kotlů zakázané!

Na základě zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 bude od 1. září 2024 povoleno používat pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy (podle ČSN EN 303-5). Provoz starších typů kotlů bude zakázán a bude tedy nutné je vyměnit. O dotaci na nový kotel můžete požádat do 31. srpna 2022. Pokud tak neučiníte, riskujete, že vám při případné kontrole bude vyměřena pokuta za přestupek.

Staré kotle budou brzy zakázané

Kdo kotlíkové dotace financuje?

Tuto vlnu kotlíkových dotací připravilo Ministerstvo životního prostředí a na její financování využije fondy Evropské unie. Příjem a zpracování žádostí stejně jako vyplácení dotací mají na starosti jednotlivé kraje. Stát mezi ně rozdělí 5 mld. Kč, které jsou následně rozděleny mezi úspěšné žadatele o kotlíkovou dotaci. Na krajských úřadech se podávají žádosti a žadatelům zde budou k dispozici také úředníci, kteří jim poskytnou odbornou pomoc.

Jaké jsou podmínky pro získání kotlíkové dotace?

Podmínky uváděné Státním fondem životního prostředí ČR se mohou v jednotlivých krajích mírně lišit a pro přesné informace je proto potřeba obrátit se vždy na příslušný krajský úřad. Obecně ale platí, že dotace bude poskytována pouze na zařízení instalovaná od 1. 1. 2021 a pouze nízkorozpočtovým domácnostem.


Doporučujeme

Schlieger.Cz Logo

Schlieger.cz je česká firma, která vyrábí, prodává a realizuje projekty pro úspornější domácnost. Zajišťuje také odbornou montáž a servis po celé České republice. Zde vám pomohou nejen s nákupem nového tepelného čerpadla, ale také s vyřízením dotací. Pořídit zde rovněž můžete fotovoltaické elektrárny či systémy pro solární ohřev vody.


Jaké příjmy musí domácnost mít, aby na dotaci měla nárok?

Žadatel musí doložit běžné příjmy členů své domácnosti za rok 2020 (zdanitelné příjmy, vybrané typy dávek či důchody), které se následně zprůměrují. Výše průměrného čistého příjmu na jednoho člena domácnosti nesmí přesáhnout 170 900 Kč za rok, tedy 14 242 Kč za měsíc. Automatický nárok, tedy bez nutnosti předkládat žádost, mají domácnosti složené výhradně z důchodců se starobním či invalidním důchodem 3. stupně a domácnosti, které čerpají příspěvky nebo doplatek na bydlení. Nezletilé děti a studenti do 26 let mají uvažované příjmy 0 Kč.

Na co přesně se kotlíková dotace vztahuje?

Kotlíková dotace je určena na výměnu kotle na pevná paliva, který má nižší než 3. emisní třídu. Kotlíkovou dotaci lze čerpat pouze tehdy, pokud starý kotel vyměníte za kotel na biomasu, elektrické nebo plynové tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Seznam konkrétních výrobků a technologií, na které lze dotaci čerpat, najdete zde.

Jak podávat žádost o kotlíkovou dotaci

Co je dále potřeba k žádosti o kotlíkovou dotaci doložit?

Každý kraj si může stanovit své vlastní požadavky na to, co musí žadatel o kotlíkovou dotaci doložit. Veškeré informace vám poskytnou příslušné krajské úřady a jejich pracovníci. Mezi dokumenty, které budete potřebovat, patří například formulář žádosti o podporu, doklad o technickém stavu a fotodokumentace stávajícího kotle, doklady o výši příjmů domácnosti žadatele či písemné souhlasy případných spoluvlastníků nemovitosti.

Jak podat žádost o kotlíkovou dotaci?

Žádosti o kotlíkovou dotaci se podávají pouze elektronicky přes webové aplikace na stránkách jednotlivých krajů nebo přes portál AIS Státního fondu životního prostředí ČR. Na nich byste také měli najít návod, jak při vyplňování žádosti postupovat. Dále je nutné buď osobně, nebo poštou dodat na příslušný krajský úřad písemnou verzi žádosti a všechny potřebné dokumenty.

TIP: Ekologický a úsporný kotel je samozřejmou součástí energeticky nenáročného bydlení. Přečtěte si náš článek a zjistěte, jak s jeho pomocí můžete ulevit své peněžence i životnímu prostředí.

Kdy žádost o kotlíkovou dotaci podat?

Žádosti lze podávat před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace výměny starého kotle za nový zdroj vytápění. Termíny, od kterých je možné žádosti o kotlíkovou dotaci podávat, se v rámci jednotlivých krajů liší. Některé již začaly žádosti přijímat, v jiných to bude možné teprve v průběhu července. Konkrétní termíny pro jednotlivé kraje jsou následující:

Název krajeZahájení příjmu žádostí

Hlavní město Praha 

21.07.2022

Středočeský kraj 

06.06.2022

Jihočeský kraj 

06.06.2022

Plzeňský kraj 

16.05.2022

Karlovarský kraj 

21.07.2022

Ústecký kraj 

15.06.2022

Liberecký kraj 

01.07.2022

Královéhradecký kraj 

15.06.2022

Pardubický kraj 

22.06.2022

Kraj Vysočina 

01.08.2022

Jihomoravský kraj 

11.07.2022

Olomoucký kraj 

10.06.2022

Moravskoslezský kraj 

13.06.2022

Zlínský kraj 

14.06.2022
Kdy budou kotlíkové dotace vypláceny

Kdy budou dotace vypláceny?

Kraje mají povinnost poskytnout žadatelům zálohu ve výši alespoň 60 % z dotace. Nemusíte tedy mít vlastní prostředky předem, abyste mohli s výměnou starého kotle začít. K poskytnutí zálohy je potřeba doložit zálohovou fakturu od dodavatele. Zbytek prostředků, na které má žadatel nárok, bude vyplacený po dokončení realizace výměny kotle a po doložení všech potřebných dokladů.

Jaká je výše kotlíkové dotace?

Výše dotace se liší podle konkrétního typu zdroje tepla, na který se dotace vztahuje, či podle toho, zda se jedná o rodinný nebo bytový dům. Obecně lze na tepelné čerpadlo získat až 180 000 Kč, na kotel na biomasu až 130 000 Kč a na plynový kondenzační kotel až 100 000 Kč. Pro získání dotace na výměnu za plynový kondenzační kotel je ovšem potřeba, aby tato výměna již proběhla, případně byla na výměnu vystavena závazná objednávka mezi 1. 1. 2021 a 30. 4. 2022.

Výměnou kotle to ještě nekončí

Při získání kotlíkové dotace budete povinni také doložit dokumenty po výměně starého kotle za nový zdroj vytápění. Konkrétní požadavky vám opět sdělí příslušný krajský úřad, mezi jinými budete muset doložit fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla, kopii dokladu o instalaci a uvedení do provozu, kopii zprávy o montáži, potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle a kopie všech faktur či daňových dokladů.

TIP: Nenašli jste v článku vše potřebné? Podívejte se na nejčastější dotazy ohledně kotlíkových dotací na webu Státního fondu životního prostředí ČR, odkaz zde.

Kotlíkové a další dotace

Využijte i další dotace a ušetřete ještě více

Kotlíkové dotace nejsou jediným dotačním programem, který vám pomůže snížit své výdaje na spotřebu energií. K dispozici je také program Nová zelená úsporám, s jehož pomocí můžete výrazně snížit náklady na další úsporná opatření ve své domácnosti. Více informací o tomto programu najdete níže.

Co když podmínky pro kotlíkovou dotaci nesplňuji?

Každý, kdo nemá nárok na kotlíkovou dotaci, může využít dotaci na výměnu kotle z programu Nová zelená úsporám. Jedná se o program Ministerstva životního prostředí, který je administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR a financovaný Evropskou unií. Jeho cílem je pomoci lidem bydlícím v rodinných či bytových domech ušetřit na spotřebě energií a tím také docílit zlepšení kvality ovzduší v České republice.

TIP: Způsobů, jak ušetřit na spotřebě, je mnoho. Máme pro vás hned několik tipů, najdete je v našem článku Ekologická domácnost: poradíme vám, jak začít.

Jaké dotace v rámci Nová zelená úsporám mohu získat?

V rámci tohoto programu je možné využít hned několik dotací, např. na zateplení domu, na stavbu pasivního domu či nákup nízkoenergetické nemovitosti, na pořízení solárních elektráren, rekuperací, dobíjecích stanic pro osobní automobily, na využití dešťové vody a také na výměnu zdrojů tepla. Můžete navíc zažádat i o několik dotací najednou, přičemž můžete získat bonus v podobě navýšení dotace. Všechny potřebné informace najdete zde.

5/5 - (2 votes)


Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..